Witamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Miasteczku Śląskim!

MBP Miasteczko Śląskie
Strona główna Godziny otwarcia O nas Wydarzenia/imprezy Projekty Fotogaleria Programy

historia misja uslugi
cennik regulamin

Regulamin wypożyczania:

Zapisy czytelników
 • Z biblioteki może korzystać każdy, ambulance kto swoim podpisem na druku zgłoszenia zobowiąże się przestrzegać regulaminu biblioteki.
 • Podczas zapisywania użytkownik powinien okazać swój ważny dowód osobisty. Za dzieci do lat 16 odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jakąkolwiek zmianę należy zgłaszać w bibliotece.
 • Wszystkie opłaty są przez bibliotekę księgowane zgodnie z regulaminem i cennikiem.
 • Biblioteka może odmówić korzystania z jej zbiorów osobom, które uporczywie nie przestrzegają regulaminu, swoim nieodpowiednim zachowaniem zakłócają pracę biblioteki albo sposobiły straty, za które nie zadośćuczyniły.
Wypożyczalnia
 • Dopuszczalny okres wypożyczenia książki jest określony w regulaminie. Po upłynięciu tego okresu, o ile na książkę nie czeka inny czytelnik, okres ten można przedłużyć.
 • Czytelnik może prosić o rezerwację książki.
 • Czytelnik może prosić o wypożyczenie książki z innej biblioteki, jeśli dana pozycja nie znajduje się w zbiorach.
 • W przypadku przetrzymania książki ponad dopuszczalny okres naliczana jest opłata za przetrzymywanie, zgodna z  cennikiem.
 • Czytelnik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim ją pożyczył. Za każdą wyrządzoną szkodę powinien zapłacić.
Dostęp do internetu
 • Czytelnik powinien zapoznać się z zasadami pracy z internetem oraz przestrzegać ich postanowień i poleceń bibliotekarzy.
 • Korzystanie z internetu jest bezpłatne.
 • Biblioteka nie odpowiada za treść i informacje znalezione w internecie.
 • Czytelnikowi nie wolno wyszukiwać, przeglądać ani nagrywać materiałów o treściach pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczucia religijne i patriotyczne, nawołujących do przemocy, używania narkotyków i innych, które są niezgodne z prawem.
 • Koszty, które powstaną z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu ponosi użytkownik.
 • Użytkownik musi szanować prywatność innych użytkowników.

Regulamin usługi ?Książki na telefon?

 • Z usługi ?Książka na telefon? mogą korzystać mieszkańcy Miasteczka Śląskiego, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają innej możliwości wypożyczenia książek.
 • Usługa dostawy i odbioru książek jest bezpłatna.
 • Książki będą dostarczane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim do miejsca zamieszkania.
 • Usługa ?książka na telefon? obejmuje wyłącznie materiały biblioteczne będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim.
 • Usługa nie obejmuje książek z księgozbioru podręcznego.
 • Czytelników korzystających z usługi ?książka na telefon? obowiązuje Regulamin Biblioteki.
 • Formalności związane z zapisaniem się do Biblioteki będzie wykonywał pracownik placówki na podstawie danych z dowodu osobistego. Przy zapisie Czytelnik powinien:a) okazać dowód osobisty, b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.
 • Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 5 woluminów.
 • Pracownicy Biblioteki na prośbę Czytelnika udzielają informacji o książkach, służą pomocą przy wyborze literatury.
 • Z usługi ?Książka na telefon? nie mogą korzystać Czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.
Pełne brzmienie regulaminu i zasad pracy z internetem udostępniamy na żądanie w bibliotece.