Witamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Miasteczku Śląskim!

MBP Miasteczko Śląskie
Strona główna Godziny otwarcia O nas Wydarzenia/imprezy Projekty Fotogaleria Programy

Śląska matrona, barwnie przystrojona… .

Opublikowano: 1 marca 2018
Oddział Dziecięcy Miejskiej Biblioteki Publicznej ogłasza konkurs pt. ,,Śląska matrona, barwnie przystrojona”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, a zadaniem dzieci będzie przedstawienie dowolną techniką Józefy Bramowskiej (Pani Senator z Żyglina) w śląskim stroju ludowym.
Szczegóły zawarte są w zamieszczonym poniżej regulaminie.

 

Regulamin konkursu plastycznego,,Śląska matrona-barwnie przystrojona”.

 1. Organizatorem konkursu jest MBP w Miasteczku Śląskim
 2. Konkurs rozpoczyna się 1.03.2018 r. i trwać będzie do 23.03.2018 r.
 3. Tematem konkursu jest pochodząca z Żyglina, wyróżniająca się ludowym strojem śląskim- senator Józefa Bramowska
 4. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie dowolną techniką Pani Senator, ubranej w śląski strój ludowy
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 1. Praca konkursowa ma być wykonana dowolną techniką w formacie A4
 2. Dziecko wykonuje pracę samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica
 3. Każdy uczestnik oddaje jedną pracę
 4. Oceny prac dokona specjalnie powołana przez MBP komisja
 5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa przedszkola, do jakiego dziecko uczęszcza
 6. Prace należy złożyć u wychowawcy do 22.03.2018 r., a następnie wychowawca przekazuje je do MBP w terminie do 23.03.2018 r.
 7. Koordynatorem konkursu jest Liliana Rozińska z MBP

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Komisja powołana przez MBP wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, uwzględnienie elementów śląskiego stroju ludowego (obszerne kiece, kaftany, chusty, czepek bytomski dla mężatek, purpurka, śląskie korale z krzyżykiem)
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej oraz facebooku MBP, a także na miejscu w przedszkolu do dnia 28.03.2018 r.
 4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody książkowe
 5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Uwagi:

 1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej MBP
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin
 3. Prace zgłoszone będą wykorzystane na wystawie na temat Józefy Bramowskiej w MBP i nie będą zwracane autorom.