Witamy w serwisie Miejskiej Biblioteki Publicznej W Miasteczku Śląskim!

MBP Miasteczko Śląskie
Strona główna Godziny otwarcia O nas Wydarzenia/imprezy Projekty Fotogaleria Programy

IFLA 2017 we Wrocławiu!

Opublikowano: 30 sierpnia 2017

W dniach 19-25 sierpnia 2017 roku nasz kraj miał zaszczyt być gospodarzem wielkiego wydarzenia ze świata bibliotek i bibliotekarzy, a mianowicie Światowego Kongresu Bibliotekarstwa i Informacji IFLA. IFLA to międzynarodowa, założona w 1927 roku w Edynburgu, niezależna i niekomercyjna  organizacja skupiająca się na sprawach bibliotek, informacji naukowej, stowarzyszeń  oraz instytucji bibliotecznych z globalnego punktu widzenia.  Zaszczyt  goszczenia wybitnych osobistości ze świata naukowego oraz bibliotekarzy z całego świata na 83 już edycji corocznie odbywającej się konferencji,  przypadł wspaniałemu, dynamicznie rozwijającemu się polskiemu miastu jakim jest Wrocław. Przeprowadzenie tak prestiżowego wydarzenia przez  to miasto stanowiło potwierdzenie jego roli  w kwestii krzewienia kultury.  Wrocław bowiem w 2016 roku pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, zaś rok 2017 jest również rokiem zamykającym kadencję Światowej Stolicy Książki, podczas której bibliotekarze i biblioteki odgrywają pierwszoplanową rolę. Warto nadmienić, że Polska nie jest nowicjuszem  w roli gospodarza dla tego wydarzenia. Zjazd bibliotekarzy z całego świata miał miejsce już dwa razy, ale bardzo dawno temu – w 1936 oraz w 1959. Obydwa wydarzenia znalazły lokalizację w Warszawie. Rewolucja jaka się dokonała od tego czasu w dziedzinie technologii, nauki oraz bibliotekarstwa nadała oczywiście nowy wymiar temu wydarzeniu.  Tegoroczna konferencja odbyła się w główniej mierze na terenie Hali Stulecia we Wrocławiu, wpisanej w 2006 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO  oraz w budynkach sąsiadujących z Halą. Część zajęć odbyła się na terenie wrocławskich bibliotek, gdzie zagraniczni goście mieli okazję poznać wycinek polskiej rzeczywistości bibliotecznej.

Jak już wspomniano powyżej, wybór Wrocławia na przeprowadzenie tego światowego kongresu, nie był przypadkowy. Podobnie wybór w ogóle Polski też nie był dziełem przypadku. Temat przewodni kongresu brzmiał:,, Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”.  Generalnie słowem kluczowym, a zarazem spoiwem łączącym naszą polską rzeczywistość, historię oraz zamysł tegorocznego kongresu było słowo ,,solidarność”. Jak wiadomo Polska jest miejscem narodzin ruchu społeczno politycznego  ,,Solidarność”, który przyczynił się do upadku komunizmu w Europie Wschodniej, a co za tym idzie zniesienia cenzury, wolności słowa, nieograniczonego dostępu do źródeł bibliotecznych. W zamyśle IFLI zaś przez ,,solidarność” rozumie się niczym nieskrępowaną, pełnowymiarową współpracę wszystkich bibliotek na naszym globie, wspólne dzielenie celów aby budować demokratyczne społeczeństwo, wyposażone w możliwość nieograniczonego dostępu  do informacji, edukacji i wiedzy. Solidarność w tym kontekście jest najważniejsza , bo daje użytkownikom wolną przestrzeń – do eksploracji, rozwoju, informacji czy dyskusji. Właśnie na te aspekty zwróciła uwagę obecna przewodnicząca IFLI Donna Scheeder, która w mowie wygłoszonej na okoliczność otwarcia kongresu położyła szczególny nacisk na zjednoczenie bibliotek i całej przestrzeni informacyjnej. Pani Donna zachęcała też do tego aby w zainicjowanej na kongresie międzynarodowej dyskusji mieć swój wkład, współtworzyć biblioteczną rzeczywistość i wcielać nowe idee czy założenia po powrocie  do swojego kraju. Pani Donna wskazała na wielorakość problemów, z jakimi mierzy się współczesna rzeczywistość bibliotekarska takimi ja: digitalizacja, prawa autorskie, kryzys humanitarny, społeczeństwo multikulturowe. Ceremonia otwarcia zorganizowana z wielką pompą i rozmachem była okazją do zaprezentowania przybyłym z całego świata gościom, wycinka naszej historii, która nas ukształtowała, ale także historii czy dorobku kulturalnego Wrocławia. Oprócz wspomnianej powyżej prezydent IFLI, zachęcającej m.in.  do skorzystania z atrakcji kulturalnych Wrocławia, przemówienie wygłosili: Generalny Sekretarz IFLI –Gerald Leitner, Dyrektor Narodowej Biblioteki w Warszawie – Tomasz Makowski, Prezydent Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich –Elżbieta Stefańczyk, prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz, Wicepremier oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Naukowego –Prof. Piotr Gliński oraz Prof.Richard Butterwick-Pawlikowski, który wygłosił trzymające  za serce przemówienie prezentujące obszerny wycinek polskiej historii. Oprócz tego odczytano też list Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Cała ceremonia składała się z części merytorycznej, podczas której wygłoszono wspomniane powyżej przemówienia oraz części artystycznej, gdzie podstawową formą ekspresji był taniec. Część artystyczna także stanowiła okazję do zaprezentowania przybyłym gościom fragmentów polskiej historii np. ruchu społeczno-politycznego ,,Solidarność” czy powodzi jaka miała miejsce we Wrocławiu 20 lat temu. Świetną okazją do promocji Wrocławia oraz polskiej kultury był wieczorek kulturalny, który odbył się 22 sierpnia w ogrodzie Hali Stulecia. Wieczór miał charakter integracyjny i pozwolił gościom nie tylko poznać polską kuchnię dzięki serwowanym typowo polskim potrawom, ale także zaczerpnąć ducha polskości dzięki prezentowanym polskim tańcom takich jak: Krakowiak, Oberek, Kujawiak czy Polonez. Ten ostatni został wykorzystany jako  sposób na dobrą zabawę dla gości, a zarazem czynnik integrujący zebranych. Goście bowiem, po uprzednim krótkim instruktażu mieli za zadanie zatańczyć Poloneza. Tańczące pary przemieszczały się dookoła  multimedialnej fontanny. Założeniem prowadzących było uczestnictwo w tańcu około 3000 ludzi ze wszystkich stron świata. Trzeba przyznać, że było to bardzo zabawne i ciekawe doświadczenie. Po zmroku goście mogli też świetnie się bawić oglądając pokaz multimedialnej fontanny otoczonej pergolą, który stanowił doskonałą synchronizację świateł, muzyki, laserów oraz wytryskującej w formie gejzerów wody, mgiełki, a nawet piany. Te ,,wodne show” też stanowiło okazję do zaprezentowania wątków historycznych dzięki ekranowi utworzonemu z wody oraz projekcji obrazu.

Sam kongres jest największym i najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową. Corocznie skupia od 3500 do 5000 profesjonalistów z ok. 120 krajów. Podczas jego trwania bibliotekarze wymieniają się doświadczeniami, poglądami, ustalają wspólne stanowisko czy harmonogram działań dotyczący najważniejszych bibliotekarskich spraw. Oprócz tego kongres jest sprzyjającym środowiskiem do nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy bibliotekarskimi instytucjami oraz stowarzyszeniami.

Oprócz przemówień, wykładów, dyskusji, biblioteki czy instytucje bibliotekarskie maja okazję zaprezentować swoja działalność, założenia, misję na tzw. posterach czyli plakatach. Plakaty prezentujące działalność bibliotekarską muszą spełniać określone kryteria, aby mogły wypełnić przestrzeń wystawienniczą. Spotkanie z twórcami plakatów czy przedstawicielami zaprezentowanych na plakatach pomysłów w sekcji posterowej stanowi świetną okazję do wymiany doświadczeń, ale tez jest źródłem inspiracji.

Zagraniczni goście mieli okazję zaznajomić się z ofertą czy charakterem polskich bibliotek na tzw. bulwarze bibliotek (Library Boulevard- w budynku Hali Stulecia) czy bezpośrednio uczestnicząc  w specjalnie zorganizowanych na okoliczność kongresu wycieczkach. Wycieczki odbyły się w ostatnim dniu trwania kongresu czyli 25 sierpnia. Odbyła się m.in. wycieczka do bibliotek akademickich i naukowych we Wrocławiu (Centrum Informacji Naukowej i Technicznej, Biblioteka Ossolineum, Biblioteka Uniwersytecka Wrocławia), wycieczka do wrocławskich bibliotek publicznych (Tadeusz Mikulski Dolnośląska  Biblioteka Publiczna czy oddziały miejskie Biblioteki Publicznej Wrocław), wycieczka do bibliotek pedagogicznych i szkolnych (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna oraz kilka bibliotek z lokalnych , wrocławskich szkół). Oprócz tego odbyły się też wycieczki do bibliotek zlokalizowanych poza Wrocławiem np. Publiczna Biblioteka w Oławie i Oleśnicy, Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, Publiczna Biblioteka w Wałbrzychu, Publiczna Biblioteka w Czarny Borze, Publiczna Biblioteka w Jeleniej Górze, Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu, Miejska Biblioteka Publiczna w Polkowicach, Biblioteka Uniwersytecka w Opolu, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, Śląska Biblioteka w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Książnica Cieszyńska, Miejska Biblioteka w Cieszynie, Biblioteka Beskidzka, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie oraz w Tychach, Biblioteka Jagielońska w Krakowie, Biblioteka Główna  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Biblioteka Książąt Czartoryskich.

Jako, że kongres stanowił świetną okazję do promocji Wrocławia odbyły się też wycieczki, których celem było zwiedzenie tego pięknego miasta- zabytków, ale też wszelkich innych atrakcji.

W przyszłym roku (2018) gospodarzem kongresu IFLA będzie Kuala Lumpur w Malezji. Tematem przewodnim będzie: ,,Transformacja bibliotek. Transformacja społeczeństw.”Generalnie przyszłoroczni gospodarze, jako społeczeństwo będące wielką mieszanką kultur, pragną zwrócić uwagę na rolę biblioteki w permanentnie zmieniającym się społeczeństwie, a także kładą nacisk na konieczność istnienia i funkcjonowania bibliotek w opozycji do Internetu i mediów społecznościowych.

Życzymy przyszłorocznym gospodarzom- kongresu zwieńczonego samymi sukcesami, pełnego inspirujących bibliotekarskich spostrzeżeń i pomysłów.

Liliana Rozińska